نمایش یک نتیجه

فنس چمنی

فنس چمنی چیست؟ فنس چمنی، تلفیقی از فنس فلزی ساخته شده از مفتول و الیاف برگ مانند و سبز رنگ