مشاهده همه 2 نتیجه

قلوه سنگ سفید

  قلوه سنگ سفید با رنگ و حالت طیفی شان،یکی از عناصر سنگی جهت استفاده در فضاهای داخلی و خارجی

قلوه سنگ سیاه

  قلوه سنگ سیاه با رنگ و حالت طیفی شان،یکی از عناصر سنگی جهت استفاده در فضاهای داخلی و خارجی